Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej z dnia 21 maja 2018 roku:
Komisja Dyscyplinarna Warszawsko-Praskiej Ligi Piłki Nożnej w dniu 21.05.2018 w składzie:
Rafał Gulatowski – Przewodniczący KDL,
Jakub Sienkiewicz – Zastępca Sekretarza Generalnego W-PLPN,
Piotr Kacperski – Przedstawiciel Zawodników,
Jakub Wielkanowski – Przedstawiciel Opiekunów,
Ks. Dawid Jastrzębski – przedstawiciel Księży,
po zapoznaniu się z Protokołem meczowym kat. OPEN pomiędzy parafiami z Rembertowa i Duczek z dnia 18 maja 2018 r. zgodnie z § 20 pkt 5 Regulaminu W-PLPN postanawia:
zawiesić zawodnika parafii z Duczek, Michała Pietrasa, do 31.12.2018,
• zawiesić zawodnika z parafii z Rembertowa, Macieja Baranka, na 2 mecze w sezonie 2017/2018,
• objąć obserwacją mecz rewanżowy (względnie delegując sędziego z Zarządu), a koszty podzielić na obydwie parafie. Termin i miejsce spotkania gospodarz meczu ma obowiązek wysłać na 48 godzin przed godziną rozpoczęcia meczu.
Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej Ligi przysługuje prawo odwołania do Komisji Odwoławczej Ligi w terminie do 2 dni od otrzymania niniejszego orzeczenia.