Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej z dnia 15 kwietnia 2018 roku:
Komisja Dyscyplinarna Warszawsko-Praskiej Ligi Piłki Nożnej w dniu 15.04.2018 w składzie:

Rafał Gulatowski – Przewodniczący KDL,
Jakub Sienkiewicz – Zastępca Sekretarza Generalnego W-PLPN,
Adrian Chlebowski – Zastępca Sekretarza Generalnego W-PLPN,
Piotr Kacperski – Przedstawiciel Zawodników,
Jakub Wielkanowski – Przedstawiciel Opiekunów,
Ks. Dawid Jastrzębski – przedstawiciel Księży,

po zapoznaniu się z protokołem meczowym kat. Ministrantów Starszych pomiędzy parafią z Radzymina i Legionowa z dnia 15 kwietnia 2018 r. zgodnie z § 20 pkt 5 Regulaminu W-PLPN postanawia:

zawiesić zawodnika parafii z Radzymina, Jakuba Górskiego do 31 grudnia 2018 roku, włącznie z meczem o 5. miejsce w Fazie Finałowej trwającego sezonu 2017/2018.

Od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej Ligi przysługuje prawo odwołania do Komisji Odwoławczej Ligi w terminie do 2 dni od otrzymania niniejszego orzeczenia.