Dnia 6 lutego 2018 roku Komisja Dyscyplinarna w składzie: Rafał Gulatowski – Przedstawiciel Diecezjalnego Duszpasterza ds. Sportu – Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej, Jakub Sienkiewicz – Zastępca Sekretarza Generalnego, Adrian Chlebowski – Zastępca Sekretarza Generalnego, Ks. Dawid Jastrzębski – Przedstawiciel Księży, Jakub Wielkanowski – Przedstawiciel Opiekunów, Piotr Kacperski – Przedstawiciel Zawodników,

po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Sekretarza Generalnego W-PLPN dot. nieobecności opiekunów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 stycznia 2018 roku postanawia:

udzielić upomnienia n/w drużynom,  które nie pojawiły się na zebraniu. Kolejne nieusprawiedliwione opuszczenie będzie wiązało się z odjęciem dwóch punktów. W nowym sezonie 2018/2019 niniejszy zapis zostanie wprowadzony do Regulaminu W-PLPN. 

1 . Parafia św. Antoniego, Mińsk Mazowiecki (kat. OPEN),

2. Parafia NMP Matki Kościoła, Ostrówek (kat. Ministranci Młodsi). 

Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej przysługuje prawo odwołania.