📌 Na naszej zakładce „do pobrania” dostępny jest już Regulamin W-PLPN 2017/2018 z poprawkami, które zostały wzięte pod uwagę podczas ostatniego spotkania z opiekunami drużyn. Prosimy każdego o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem 📌

🚨 Niebawem do wszystkich opiekunów zostanie wysłany e-mail z nowym Regulaminem oraz nowymi kontaktami bezpośrednio do wszystkich drużyn, niektóre parafie zmieniły osoby/nr kontaktowe itp. więc wszystko zostanie wysłane od nowa. 🚨

Do pobrania