Zarząd Warszawsko-Praskiej Ligi Piłki Nożnej serdecznie zaprasza wszystkich opiekunów/trenerów na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 12 stycznia 2018 roku o godzinie 20:00 w Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Warszawsko-Praskiej (wejście jak do Kancelarii Parafialnej) przy ulicy Floriańskiej 3 w Warszawie, Praga-Północ.

Spotkanie jest obowiązkowe!
Brak jakiejkolwiek osoby reprezentującej daną parafię będzie skutkował karą przyznaną przez Komisję Dyscyplinarną Ligi.

Przebieg spotkania:
1. Przedstawienie ewentualnych zmian w strukturach Zarządzu W-PLPN,
2. Głos Sekretarza Generalnego Ligi,
3. Głos Zastępcy Sekretarza Generalnego Ligi,
4. Dyskusja nad Regulaminem,
5. Możliwość zatwierdzenia nowych Kadr Zespołów:
– należy mieć wydrukowaną Kadrę Zespołu z pieczątką i podpisem Księdza Proboszcza lub Wikariusza, najlepiej 2x, jedna wersja dla drużyny, druga dla Zarządu,
6. Szczegółowe informacje dot. Finałów W-PLPN 2017/2018,
7. Przyjęcie kandydatur na Mistrzostwa Polski LSO 2018, które odbędą się w dniach 1-2 maja 2018 roku w Rzeszowie:
– pierwszeństwo mają Mistrzowie Ligi z sezonu 2016/2017, kandydatury zostaną rozpatrzone przez Diecezjalnego Duszpasterza ds. Sportu DW-P oraz Sekretarza Generalnego Ligi. Podczas spotkania należy złożyć podanie na którym musi znajdować się:
– nazwa parafii chcącej wyjechać na Mistrzostwa,
– grupa wiekowa (Młodsi, Starsi, OPEN), pamiętając o rocznikach, w szczególności w kat. OPEN (do szkoły średniej),
– podpis Księdza Proboszcza z danej parafii.
8. Wolne wnioski

Zarząd W-PLPN