Orzeczenie Komisji Odwoławczej

Komisja Odwoławcza Warszawsko-Praskiej Ligi Piłki Nożnej w dniu 30 listopada 2017 roku w składzie:

Ks. Hubert Walczyk – Diecezjalny Duszpasterz ds. Sportu, Przewodniczący KOL,
Tomasz Świerk – Sekretarz Generalny W-PLPN,
Ks. Michał Dziedzic – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży,
Ks. Łukasz Krupa – Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza,

postanawia utrzymać w mocy decyzję Komisji Dyscyplinarnej Ligi z dnia 27 listopada 2017 roku o dyskwalifikacji drużyny kategorii OPEN z parafii NMP Matki Kościoła z Marek, jednocześnie zawieszając ją do zakończenia sezonu 2017/2018, odejmując wszystkie zdobyte bramki przez zawodnika Wojciecha Nitka, którego KDL oraz KOL zawiesza w prawach zawodnika/opiekuna do 31 grudnia 2018 roku.

Komisja zobowiązuje również drużynę z Marek do wynajęcia sędziego z Zarządu W-PLPN do końca bieżąco sezonu pełniąc rolę gospodarza spotkania informując e-mailowo Zarząd W-PLPN na minimum 2-3 dni przed rozegraniem meczu o zaplanowanym spotkaniu z podaniem dokładnej godziny oraz miejscem rozegrania kolejki.

Diecezjalny Duszpasterz ds. Sportu zgodnie z § 26 pkt. 4 Regulaminu W-PLPN w przerwie między rundą jesienną a wiosenną wprowadzi konkretny zapis w Regulaminie dot. niniejszej sytuacji.

W związku z kończąca się rundą jesienną Komisja Odwoławcza zobowiązuje Zarząd Ligi do wydłużenia terminarza dla parafii NMP Matki Kościoła o jeden tydzień tj. rozegrania meczy do 16-17 grudnia, protokoły należy wysłać do 18 grudnia.

Uzasadnienie decyzji KOL zostało wysłane wyłącznie do Opiekuna drużyny NMP Matki Kościoła z Marek.

Orzeczenie KOL jest ostateczne i nie przysługuje prawo odwołania od wydanej Decyzji która wchodzi w życie od dnia dzisiejszego.