Zgodnie z § 26 pkt 4 Regulaminu W-PLPN Diecezjalny Duszpasterz ds. Sportu wprowadza zmiany w Regulaminie.

Modyfikacji uległy punkty w § 9 oraz § 12 (zaznaczone na czerwono).

W zakładce „Do pobrania” można zapoznać się ze zmianami w Regulaminie.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 20.10.2017 r.